IPSC GRUNDKURS


En IPSC grundkurs syftar till att introducera deltagarna till den internationella tävlingssporten IPSC (International Practical Shooting Confederation).

Kursen fokuserar på att lära ut grundläggande principer och tekniker för säker och effektiv hantering av skjutvapen i tävlingssammanhang.

Genom en kombination av teori och praktik får deltagarna lära sig om vapensäkerhet, skytteteknik, rörelse, precision och taktik som är specifika för IPSC-sporten.

Målet är att ge deltagarna en stabil grund och förståelse för de regler och standarder som styr IPSC-tävlingar samt att främja säkerhet, skicklighet och tävlingsanda inom sporten.


Kursen sträcker sig över en helg under två dagar, men det finns även kurser som kan pågå under vardagar.

Totalt uppgår kursens längd till cirka 24 timmar och inkluderar både en teoretisk och en praktisk examination.

Den teoretiska delen av kursen bygger till stor del på självstudier.

Kursavgiften är 5500 kronor


"OBS! Det är helt nödvändigt att ha fullföljt Introkursen före deltagande i IPSC Grundkursen.

Detta är ett obligatoriskt steg som måste genomföras före kursstart.

Denna förutsättning är avgörande för att kunna delta i IPSC Grundkursen.


INTRESSEANMÄLAN & BAKGRUNDSKONTROLL

"Viktigt att notera: För att underlätta administrativa åtgärder gällande eventuellt medlemskap i Smedjan och försäkringsprocessen,

krävs det att intresseanmälan görs innan kursstart.

En enstaka anmälan räcker för framtida kurser och administrativa ändamål.

Observera att genomförandet av bakgrundskontrollen är ett nödvändigt steg för deltagande i våra kurser eller för medlemskap i Smedjan.


Vänligen notera att det krävs att du tillhandahåller en oöppnad kopia av ditt belastningsregister från polisen innan kursstart.

För att få information om hur du kan erhålla detta dokument, vänligen använd länken nedan.

BELASTNINGSREGISTER (länk till instruktioner om hur man får utdrag från polisens belastningsregister).

Vi vill att du tillhandahåller ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister innan kursstart.

Se länken nedan.


BELASTNINGSREGISTER

(länk till instruktioner om hur man får utdrag från polisens belastningsregister).


Du kan också dagsläget skicka mail till webbshop@smedjan.club då du kan få mer svar på eventuella frågor.


Den här kursen genomförs i samarbete med '2 Korpar Consulting AB'.