DYNAMISKT SKYTTE

DYNAMISKT SKYTTE

 

Dynamiskt skytte/IPSC är en form av tävlingsskytte som går ut på att man skjuter på flera tavlor på flera avstånd på tid, den skytt som har den bästa sammanlagda tids- och träffpoängen vinner. Dynamiskt skytte utövas med pistol, gevär och hagelgevär. I Sverige har dynamiskt skytte utövats sedan 1977. 1979 hölls det första svenska mästerskapet och 1981 hölls Europamästerskap i dynamiskt pistolskytte i Uppsala. Sverige har nått stora internationella framgångar i sporten, både på herr- och damsidan.

HISTORIA

Grenen har sitt ursprung i USA där man tävlat i grenen sedan 1950-talet, men utövas idag i över 50 länder i hela världen. I Sverige bedrivs dynamiskt skytte i förbundet Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (tidigare IPSC Sverige).

Officiellt formades det internationella förbundet (IPSC, The International Practical Shooting Confederation) vid International Pistol Conference i Columbia, Missouri i maj 1976. Ett 40-tal deltagare från hela världen var inbjudna att delta på denna konferens för att bestämma formen för IPSC-skyttet. Överste Jeff Cooper (avliden 2007) var den grundande ordförande och är känd som ”The founding father of IPSC”.

Allteftersom IPSC växte skapades även en underliggande administrativ organisation för skjutledare. IROA (International Range Officers Association) skapades för internationella skjutledare och NROI (National Range Officers Association) skapades inom varje region/land. Idag (2008) finns det ett 70-tal länder anslutna till IPSC.

REGLER

De avstånd som används är allt från några meter upp till 75-300 meter. Det finns ingen yttre avståndsbegränsning.

De mål som används är poänggraderade tavlor som är fasta eller rörliga. Det finns plåttavlor som reagerar på träff. Det finns strafftavlor som används som ytor som begränsar träffytor på poänggivande tavlor. Skyttet sker från fasta positioner och från områden där skytten kan skjuta under rörelse.

Stationer kallas de deltävlingar som ingår i en tävling. En station kan bestå av 3 eller fler tavlor/plåtmål och byggs på ett sådant sätt att den skall testa skyttens förmåga att skjuta exakt och precist under tidspress. Det är grunden inom IPSC-skytte. Det är påtagligt mycket svårare att snabbt och precist träffa ett mål än att stå still utan tidsbegränsning.

Precision värderas genom poängzoner i målen.

Kraft värderas genom bättre poäng på målen. Det finns två grupper, de som har lägre kraft i ammunitionen och kallas Minor och de som har kraftigare laddad ammunition och kallas Major.


 • Snabbhet värderas genom att poängsumman delas med tiden för att få fram en jämförande ”kvot”.


Denna kvot kallas inom IPSC för ”stationsfaktor”. Det är detta värde som avgör vem som vunnit en station, den som har högst stationsfaktor/kvot vinner stationen och ges maximal poäng. De andra ges poäng som motsvarar deras stationsfaktor/stationsvinnarens multiplicerat med stationens maximala poäng.

IPSC har en devis: DVC - Diligentia, Vis, Celeritas (Precision, Kraft, Snabbhet), som speglar de balanserade grundelementen inom IPSC-skytte/Dynamiskt Skytte.

DISCIPLINER INOM DYNAMISKT SKYTTE

Det finns ett antal olika divisioner inom IPSC som en tävlande kan deltaga i.


Pistol:

 • PRODUCTION: detta är den största divisionen i Sverige. Division är för vapen som reellt sett inte har ändrats från att de levererats av tillverkaren. Tillverkaren måste i denna division få vapnen och modellen godkänd av IPSC. Detta för att förhindra specialbyggda vapen för just denna division som även kallas tjänstevapenklassen. Grundtanken är att denna division är den klass där det är skyttens färdigheter som avgör och inte vilket material man har råd att skjuta med. Skjuts endast i kraftfaktor "minor".
 • STANDARD: den näst största divisionen. Vapnen har begränsningar i kaliber och val av sikten. Det får inte finnas annat än sikten av metall. Rödpunktsikten får inte finnas. Det får inte finnas rekylbroms eller liknande förbättringar. Vapnet skall även passa i en IPSC-låda med begränsade mått. Skjuts i både kraftfaktor "minor" och "major".
 • OPEN: den tredje största divisionen i Sverige. Den innehåller mycket få begränsningar och är att jämföra med F1-klassen inom motorsporten. Denna division har företrädesvis optiska riktmedel. Denna division har även rekylbromsar på piporna som minskar den upplevda rekylen. Skjuts i både kraftfaktor "minor" och "major"
 • REVOLVER: Division för dem som deltar med revolver utan optiska sikten och rekylbroms. Skjuts i både kraftfaktor "minor" och "major".
 • CLASSIC: Traditionellt utformade pistoler av modellen 1911, alla tillverkare är tillåtna men tävlingsandan ska utgå från Colts original på armépistolen från modellåret 1911. Klassen är utmanande då maxkapaciteten är lägre på grund av de enkelradiga magasinen som bara tar 8-10 patroner. Endast öppna icke-elektroniska riktmedel är tillåtna och inga rekyldämpare tillåts. Skjuts i både kraftfaktor "minor" och "major", där "minor" tillåter 10-skottsmagasin och "major" 8-skottsmagasin.

De kalibrar som används är idag begränsade till minst 9 mm i kuldiameter.

Gevär:


Det mesta skyttet sker på håll mellan 20–200 meter, men skytte på upp till och över 300 meter förekommer. Målen är IPSC-godkända mål. För att ett gevär ska anses vara konkurrenskraftigt i IPSC ställs vissa grundkrav, oavsett om det är ett vapnen direkt från fabrik eller modifierat med eftermarknadsdelar. Grundkraven är: god precision (vapnets egenspridning mindre än 150 mm på 300 m med bra ammunition), bra avtryck eller tillgång till matchtrycken, friliggande pipa samt bra möjligheter att montera optik och benstöd eller konkurrenskraftiga öppna riktmedel.


 Divisioner (vapengrupper)


 • Halvautomat Öppen (eng. Semi Auto Open)


 • Halvautomat Standard (eng. Semi Auto Standard)


 • Manuell (repeter) Öppen (eng. Manual Action Open)


 • Manuell (repeter) Standard ( eng. Manual Action Standard)


 • Manuell (repeter) Standard 10 ( eng. Manual Action Standard 10)

Gevär .22LR:


Det mesta skyttet sker på korta håll, 5–20 meter, men skytte på upp till 50 meter och längre förekommer. Målen är IPSC-papptavlor, lerduvor eller plåtmål.

Divisioner (vapengrupper)


 • Gevär Öppen (eng. Mini Rifle Open)


 • Gevär Standard ( eng. Mini Rifle Standard)


Endast för gevär i kalibern .22LR, i huvudsak avsedd för vapen med halvautomatisk funktion. De måste ha en kolv och vara avsedda att avfyras från axeln. Vapnen har en magasinskapacitets-begränsning på 30 skott. Kombinationsvapen (med t ex hagelpipa och kulpipa eller två kulpipor) är inte tillåtna. .22LR växelsats till ett grovkalibrigt gevär kan även användas för tävling i Gevär .22LR.

Hagelgevär:


Det mesta skyttet sker mellan 7–20 meters avstånd, men skytte på upp till 40 meter förekommer och bedrivs i regel på vanliga skjutbanor med kulfång. Man skjuter med vanliga hagelpatroner (eng. Birdshot), grova hagel, 6–9 mm i diameter ( eng. Buckshot) eller slug (Brenneke) (eng. Slug) patroner. Målen är IPSC-papptavlor, lerduvor eller plåtmål.


Divisioner (vapengrupper)


 • Halvautomat Öppen (eng. Shotgun Open)


 • Halvautomat Modifierad ( eng. Shotgun Modified)


 • Halvautomat Standard (eng. Shotgun Standard)


 • Manuell Standard (Pump-repeter, brytvapen) (eng. Shotgun Standard Manual)


Gemensamt för alla hagelgevärsdivisionerna är att minsta tillåtna kaliber är kaliber 20. Vapnet ska ha en kolv som gör det möjligt att avfyra vapnet från axeln. Vapen i Öppen divisionen får ha löstagbara magasin med en max magasinskapacitet på 12 skott. Fasta magasin i Öppen division och övriga divisioner har endast begränsning på antal skott laddade vid start.

Källa: Wikipedia